browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Obchodní podmínky

 

1. Všeobecné podmínky

 • Nájemce může být fyzická nebo právnická osoba
 • Řidič musí dovršit min. věk 22 let a mít praxi v řízení vozidel min. 2 roky
 • Pro zapůjčení obytného vozu je nutné předložit platný řidičský průkaz skupiny B a platný doklad totožnosti (OP nebo pas)
 • Pronajatý vůz smí řídit pouze nájemce, nebo osoby uvedené v nájemní smlouvě
 • Zákaz veškerých úprav na obytném voze
 • Zákaz domácích zvířat

 

2. Předání a vrácení obytného vozu

 • Obytný vůz se předává s platnými doklady a příslušenstvím dle předávacího protokolu
 • Obytný vůz se předává a vrací ve stavu čistém a vždy s plnou nádrží pohonných hmot, vyprázdněnou odpadní nádrží na vodu, vypuštěnou a vypláchnutou WC nádrží, umytým a uklizeným nádobím
 • Obytný vůz se předává první den pronájmu a vrací poslední den pronájmu v rozmezí 9 – 16 hodin na adrese uvedené ve smlouvě (předchozí domluva možná)
 • Převzetí vozidla a seznámení se s jeho zařízením a obsluhou trvá cca 30 – 60 min, stejně jako převzetí a kontrola obytného vozu od nájemce

 

3. Nájemné

 • Minimální doba pronájmu jsou 3 dny
 • Do 5 pracovních dnů po rezervaci obytného vozu je nutné zaplatit 30% celkové částky pronájmu na základě zálohové faktury, která Vám bude zaslána e-mailem, po tuto dobu je obytný vůz pro vás rezervován
 • Doplatek nájemného se platí nejpozději 14 dnů před převzetím vozu
 • Před zapůjčením obytného vozu požadujeme vratnou kauci 25.000 Kč vč. DPH
 • K ceně půjčovného je účtován jednorázový servisní poplatek ve výši 1.500 Kč vč. DPH
 • Při předčasném ukončení pronájmu obytného auta se nájemné nevrací
 • Nájemné zahrnuje neomezené ujeté kilometry, plyn (propan) v přiměřeném množství, WC chemii, povinné pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, havarijní pojištění na území celé Evropy se spoluúčastí 5% min. 5000,- Kč, asistenční služby, dálniční známku

 

4. Storno podmínky, odstoupení od smlouvy

 • 60 dní a více před datem účinnosti činí odstupné 20% ceny nájemného
 • 59 dní až 50 dní před datem účinnosti činí odstupné 30% ceny nájemného
 • 49 dní až 30 dní před datem účinnosti činí odstupné 50% ceny nájemného
 • 29 dní až 15 dní před datem účinnosti činí odstupné 80% ceny nájemného
 • 14 dní a méně před datem účinnosti smlouvy, činí odstupné 100% ceny nájemného

 

5. V případě poruchy a nehody

 • Nájemce je povinen ihned ohlásit jakoukoliv škodu na voze telefonicky přímo pronajímateli
 • Veškeré opravy nákup náhradních dílů je možno realizovat pouze se souhlasem pronajímatele
 • Při každé nehodě či neoprávněném vniknutí je nájemce povinen volat policii a požadovat od ní potvrzení o zápisu události, pořídit nákres či fotodokumentaci
 • V případě nehody je vždy nutné získat identifikační údaje druhého poškozeného